รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
50 page(s) 593 record(s)
view detail

รถเข็นขายลาบพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสำรองไฟ 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มออกซิเจนแบบ 2 ระบบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นรดน้ำสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Watering Lawn Cart)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้า HYBRID

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เตาพลังงานยุค Covid - 2019

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาชุดอุปกรณ์ดับเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีเส้นสนามพลังงานแสงอาทิตย์ V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างแผงโซล่าร์เซลล์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ชุดปิด-เปิดประตูรั้วบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
50 page(s) 593 record(s)