รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
57 page(s) 674 record(s)
view detail

แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานฟาร์มปลา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชันขายหน้าร้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารจัดการหนังสือเรียนฟรีอาชีวศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ Electrical control

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ( Online Activity Checking System )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ตู้รับหน้ากากอนามัยด้วยบัตรประชาชน (Hygienic Mask To Go With ID Card)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

SRP2020 (Survey of risk point) การออกสำรวจจุดเสี่ยง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ฝึกปฏิกิริยาตอบสนอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ระบบตรวจสอบและระบุตัวตนผู้ใช้งานพาหนะกรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัว

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

Changlom Drink Water V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ บริการ Service Robots

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
57 page(s) 674 record(s)