รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
56 page(s) 667 record(s)
view detail

ธรรมจาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เที่ยว กิน ถิ่นเมืองตรัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

กระถางจากดินเหนียวและเปลือกหอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลายพรรณพฤกษาวังยะหริ่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

Sri-Trang Souvenir

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟศิลป์ผ่านหิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟสลักลาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

สานนาคราช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากกะลามะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเป้มีหมวกคลุมศีรษะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์เครื่องศิราภรณ์จากเปเปอร์มาเช่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย "วานรจำแลง"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
56 page(s) 667 record(s)