รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
63 page(s) 754 record(s)
view detail

พุ่มโสนพุทธศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ตู้ธรรมสงบจิตใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

พวงมาลัยพระกรวิจิตร (Garland Phra Kornvichit)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

ด้วยรักและอาลัย With and mourned

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

ธัญพืชมงคลเสริมราศี ปีนักษัตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

สุคนธชาติเมืองงาม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

บุปผาพฤกษาสวรรค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า "เก๊าไม้"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ผ้าปักโบราณของดีเมืองน่าน The ancient embroidery Of Nan

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

โคมศิลป์ ถิ่นสุโขทัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
63 page(s) 754 record(s)