รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
view detail

Vacuum 3 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิน้ำเชื้อสุกร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ออกกำลังไก่ชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวชีวภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างถั่วลิสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องนวดข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเจียระไนลับคมตัดในครัวเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างละมุดเพื่อชุมชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องต่อขอบยางตู้เย็นอัตโนมัติ V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ออกเเบบพัฒนาเครื่องยกถังน้ำมัน 200 ลิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือถอดสปริงโช๊คหลังรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

คีมอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS