รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
38 page(s) 447 record(s)
view detail

กระถางรักษ์โลก(Plant pot save world)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยดินปลูกใบไผ่ "ดินอุ่นรักษ์" Natural Bi-o Love soil

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยน้ำผาสุก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน DFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

จังหวัดระนอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ลิปสติกเนื้อแมทจากน้ำมันมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

มะรุมน้ำใส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Mangyan สารสกัดควบคุมศัตรูพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สบู่ขัดผิวสมุนไพรว่านนางคำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

สบู่รังไหม (Silk Protein Soap)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ยาดมสมุนไพร(มะกรูด)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เซรั่มบำรุงผมออร์แกนิค (Organic Serum for Hair Care)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชัน & เทียน เปลี่ยนสีผม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
38 page(s) 447 record(s)