รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2561->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
37 page(s) 436 record(s)
view detail

การแปลงเพศปลาสลิดโดยฮอร์โมน 17 B-estradiol

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

สครับบัวแดง WATRELILY SCRUB

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

โลชั่นน้ำซาวข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

การเพาะน้ำเขียวเพื่อเลี้ยงไรแดงระบบปิดด้วยหลอดไฟ LED

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

Sizzler Dog สเปย์น้ำมันกำจัดเรื้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ลูกแก้วไล่แมลงสาบ (To Get Rid Of Cockroaches By Using Herbs)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

สบู่มะปี๊ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

การผลิตจุลิทรีย์สังเคราะห์แสงกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อปูน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยอินทรีย์จากกากกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

อาหารวัวลดต้นทุนจากหญ้าเนเปียร์หมัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

ลูกประคบสมุนไพรชนิดแห้ง สูตรบำรุงผิวด้วยแตงกวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาล้างห้องน้ำจากธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
37 page(s) 436 record(s)