รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
51 page(s) 603 record(s)
view detail

ชุดเติมอากาศในถังปลานิล ด้วยพลังงานลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลมคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

จังหวัดพะเยา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไล่นก 2 IN 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้น้ำเมล็ดพืชแบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปัว

จังหวัดน่าน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เตาเหล็กประหยัดพลังงานแยกชิ้นส่วน v.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บขยะแบบทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

พลังงานสะอาดจากลูกหมุนระบายอากาศใช้ในระบบแสงสว่างเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

จักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Electric Bicycle)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ดุมล้อประหยัดน้ำมัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเติมฟองอากาศใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เรือพลังงานไฟฟ้า (Smart Boat)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จังหวัดนครนายก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รถโกคาร์ทแบบมีพลังงานไฟฟ้าสำรอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
51 page(s) 603 record(s)