รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
33 page(s) 393 record(s)
view detail

สเปรย์ไล่ยุงจากต้นสะเดา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

ชาโคลมาส์กจากถ่านเปลือกทุเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

BPC CAR WAX น้ำยาเคลือบเงาจากสารสกัดมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

จุลินทรีย์แห้งดับกลิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในอาหารทะเลจากใบมะยม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

แผงใส่ไข่ยางพาราผสมกระจูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

น้ำมันนวดหน้าออแกนิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

สบู่แผ่นสมุนไพร (Herbal soap sheet)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ครีมขัดรองเท้าสารสกัดจากใบตองแห้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

กระถางจากเปลือกทุเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ผงมาส์กหน้าถ่านกะลามะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
33 page(s) 393 record(s)