รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
50 page(s) 593 record(s)
view detail

กังหันน้ำ 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ชุดชาร์จโทรศัพท์พลังงานแสงอาทิตย์ยุค Covid 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

รถฉีดพ่นสารเหลว Thailand 4.0 Vr2 พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิต “ตามหาแสงอาทิตย์” แบบแกนเดียว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

ชุดผสมไฟบ้านกับโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Power Box

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมความชื้นฟาร์มไส้เดือนระบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยนต์เล็ก รีฟิล D20

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

โซล่าเซลล์ แบบรวมแสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟถนนไฮบริต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
50 page(s) 593 record(s)