รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
44 page(s) 520 record(s)
view detail

เครื่องยนต์เล็ก รีฟิล D20

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิแผงโซล่าร์เซล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
view detail

ปั้มลมหยอดเหรียญพลังงานโซลาร์เซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตช่วยประหยัดไฟฟ้าช่วงเวลากลางวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ดักจับแมลง โซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกำเนิดพลังงานสะอาด (Clean energy generator)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

บ้านหลังน้อยพลังงานโซล่าเซลล์ SPTC ควบคุมด้วยระบบ IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแสดงค่ากระแสไฟ ค่ากำลังไฟฟ้า และปริมาณฝุ่นในแฟนคอยล์ของเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบลดความชื้นและฆ่าเชื้อจาก UV**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ไฟฟ้าสนามพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดกาบกล้วยเป็นภาชนะแทนโฟม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
44 page(s) 520 record(s)