รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
52 page(s) 614 record(s)
view detail

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัส วัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจจับหน้ากากอนามัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองโรคติดต่อแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ชุดทันตกรรม ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบหน้ากากแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

ประตูคัดกรองวัดเชื้อ Covid-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ทางลาดวีลแชร์อเนกประสงค์พับได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

ชุดบุคลากรทางการเเพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างมือป้องกันโควิด19 สำหรับผู้พิการ (Hand care and Anti Covid-19)**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกายภาพบำบัดแขนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ตู้พ่นยาความดันลบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

รองชนะเลิศ อันดับ 2, รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Automatic alcohol dispenser

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
52 page(s) 614 record(s)