รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำในสวนผลไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปรับสมดุลความเค็มของน้ำทะเลในบ่อหอยหวาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มผักสวนครัวแนวตั้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทฟาร์มแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีIOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

ไฮโดรโปนิกส์เพื่อคนรักสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ชุดจำลองระบบควบคุมอุณหภูมิภายในคอกหมูผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมแปลงผักอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมสวนผักขนาดเล็ก อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มรดน้ำอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมฟาร์มอัจฉริยะการจัดการระบบน้ำต้นกล้าทุเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

มาบตาพุดฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)