รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
66 page(s) 783 record(s)
view detail

มินิบราวนี่อบกรอบเสริมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

น้ำพริกกล้วยปลาย่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ไส้เมี่ยงกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ข้าวกรอบรสปลาร้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

การผลิตซอสปรุงรสผัดไทยลำไย ชนิดผง ด้วยการทำแห้งแบบโฟมแมท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

นำพริกมัสมั่นเสริมถั่วลูกไก่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะระ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชาใบหมุย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

แผ่นเกี๊ยวเสริมวอเตอร์เครส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

โรตีเสริมวอเตอร์เครส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

น้ำปลาร้าปรุงรสส้มตำสำเร็จรูปจากพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ข้าวปั้นจี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
66 page(s) 783 record(s)