รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 page(s) 3 record(s)
view detail

ชุดอุปกรณ์เขียนแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เตาปิ้งย่างจากล้อแม็กรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ตู้ยาเตือนความจำ (Reminder Drug Box)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
1 page(s) 3 record(s)