รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
82 page(s) 983 record(s)
view detail

ชุดอุปกรณ์เขียนแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ควบคุมพัดลมผ่าน Appication

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ป้องกันสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครนประกอบท้ายรถกระบะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ม้วนซูซิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยโกยข้าวเปลือกใส่กระสอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

ฐานพัดลมยึดเสาเต้น (Fan base tent pole)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพพล

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ไล่อากาศสำหรับโฟมบอร์ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถักเชือกจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บข้าวเปลือกตากลาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เติมน้ำกรดแบตเตอรี่รถยนต์กึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
82 page(s) 983 record(s)