รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
26 page(s) 312 record(s)
view detail

ปลั๊กอัจฉริยะ(smart plug)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ปลั๊กประหยัดพลังงาน V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำไข่ม้วนเเบตเตอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยลดอัตราการใช้พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

โซลาร์แคป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลแบบไฮบริด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยมพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟฟ้าภายในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องยนต์พลังงานถ่าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
26 page(s) 312 record(s)