รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว
29 page(s) 345 record(s)
view detail

ระบบจัดการถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Management System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยพ่อแม่มือใหม่ และป้องกันเด็กหาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชัน AR สมุนไพรประจำบ้านเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

B-tech Coffee Application

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดค่าพารามิเตอร์ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดและเตือนฝุ่นควัน PM2.5

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทออโตเมติกฟีดเดอร์ : Smart Automatic Feeder

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ (Smart Water Meter)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาด้วยสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทเปล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

สื่อการเรียนรู้การคัดแยกขยะในรูปแบบเกม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
29 page(s) 345 record(s)