รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
29 page(s) 347 record(s)
view detail

หัวเชื้อเพาะน้ำเขียวเลี้ยงไรแดงแบบผง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

MORE DETAILS
view detail

น้ำมันขิง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

coco nature powder

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

แชมพูสมุนไพรใบหมี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

น้ำมันมะกรูดสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

สีย้อมผ้าจากผลตะบูน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เจลน้ำมันเฃียว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

Anti ant chalk

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ดินปลูกพืชอินทรีย์จากใบอ้อย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

กรดชีวภาพ (Biological acid)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์สคับผิวน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Skin Riceberry Rice Bran Oil )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
29 page(s) 347 record(s)