รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1 page(s) 4 record(s)
view detail

แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carunda Jam)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวพองหม่าล่า(Mala Puffed Rice)พร้อมบรรจุภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้ผลไม้อบแห้งข้าวไรซ์เบอรี่(Riceberry Dried Fruit Cookie)พร้อมบรรจุภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

MORE DETAILS
1 page(s) 4 record(s)