รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
40 page(s) 473 record(s)
view detail

วิจิตรามาลีวัลย์คันฉ่อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

กระจกทวิภพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟบงกชกะลาเฉลิมราชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

มุทิตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าผ้าปักลายชาติพันธ์ุเมืองเหน่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์นาฬิกา "ศรีคราม" Sri Khram Antique Clock Products.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

หมวกแฟชั่น 2 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ภาพโมเสกไม้ (wood mosaic)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ศาสตร์ศิลป์ลิ่มไม้ จากลายผ้าล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ใบลานตระการตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
40 page(s) 473 record(s)