รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
47 page(s) 562 record(s)
view detail

สานต่อ ก่องานศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

รอยปัก ฮักผู้ไท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

นิรมิตหัตถศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

คลุมไตร ไทอีสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟหัวกวางลายรังนก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

กลองยาววิจิตรศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ดินไทยจากแป้งกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

MORE DETAILS
view detail

สมุดทำมือจากผ้าย้อมคราม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รฤกสาสนศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าไทยดัดแปลง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

โคมแขวนดินแดนปักษ์ใต้ Suspension lamp in South Region (Khomkhaen-Dindaen-Paktai)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
47 page(s) 562 record(s)