รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
30 page(s) 350 record(s)
view detail

time is life เวลาคือชีวิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ประติมากรรมลอยตัว Love my Love of tree ความรักของฉันกับต้นไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

รฤกสาสนศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เสน่ห์นาคา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

พวงกุญเเจไล่ยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

มงคลวิจิตรลายทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแขวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หัตถกรรมใบลาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

รากเหง้าสู่ดวงเเก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

แต่งตอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

พวงมาลัยจากกระป๋อง (Garlands from can)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

บัววิจิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
30 page(s) 350 record(s)