รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
84 page(s) 1005 record(s)
view detail

แท่นตัดรางเดินสายไฟฟ้าแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดหัวรีดนมวัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ชุดดูดและอัดลูกปืนคอรถจักรยานยนต์ (Wearing a motorcycle neck bearing)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

Lithium Battery Welding Machine

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดไส้กรองนำ้มันหล่อลื่นรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นตะไคร้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋อง ด้วยการบีบอัดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำการเกษตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
84 page(s) 1005 record(s)