รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2 page(s) 24 record(s)
view detail

แชมพูและครีมนวดใบหมี่อัญชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

สบู่สครับใบเตย (PANDAN SCRUB SOAP)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาล้างมือจากมะกรูด ต้าน Covid-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

สบู่กาแฟรังไหม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

แผ่นฟิลม์ยืดชีวภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

มาร์กหน้าสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เซรั่มดาวเรือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ถุงกันกระแทกชีวภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

สบู่กระดาษฟ้าทะลายโจร&สะเดา (Fa Thalai Chon&Sadao Soap Paper)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ครีมขัดรองเท้าจากดอกอัญชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

บล็อกทางเดินและแผ่นทางเท้าสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นจากซากสัตว์และวัสดุเหลือใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
2 page(s) 24 record(s)