รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
1 page(s) 2 record(s)
view detail

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ความปลอดภัยจากโควิท**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
1 page(s) 2 record(s)