รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
52 page(s) 614 record(s)
view detail

กล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤติโรคติดต่อร้ายแรงด้วยแสงยูวี-ซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟฆ่าเชื้อแบบทำงานอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบโอโซนด้วยแสงยูวีฆ่าเชื้อโควิด-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

กล่องฆ่าเชื้อ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดอุณหภูมิ 3 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ส่งยา-อาหารผู้ป่วยไวรัส Covid-19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

ห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำลายและฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปลดทิ้งเข็มฉีดยาและใบมีดผ่าตัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
52 page(s) 614 record(s)