รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
1 page(s) 3 record(s)
view detail

สมาร์ทไฮโดรออร์แกนิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

แปลงผักไฮโดรออร์แกนิคพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ถาดปลูกอัจริยะ XIAOMI TINY GREEN MINI-FARM FOR PLANTS**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
1 page(s) 3 record(s)