รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
22 page(s) 253 record(s)
view detail

Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

mini Smart Farms Systems

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

Smart boat เรือให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบแสดงผลอัจฉริยะสำหรับเกษตรสมาร์ทฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาฟาร์มปลูกต้นอ่อนผักบุ้งด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

SK.Smart Farms 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm ดิจิตอล 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบบควบคุมผักอนามัยไร้ดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Smart Farms System Control With Microcontroller

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

ระบบเกษตรอินทรีย์ IoT ควมคุมผ่านเว็บไซต์ NETPIE

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

Farm House 4G

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
22 page(s) 253 record(s)