รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
56 page(s) 667 record(s)
view detail

พลาสติกสิ้นค่า รังสรรค์อัญญาภรณ์ล้านนา (Useless Plasstic Bottels to Precious Anyaphorn Lanna Accessories)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ถนิมพิมพาภรณ์ ถิ่นล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

พุ่มธูปลินจง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ปั้นปูนตำ เลิศล้ำลายล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ผ้าซ้อนศิลป์ ศิลป์ซ่อนรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั้นดินเผาวิหัตถีเวียงกาหลง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ลายทองสร้างสรรค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

พุ่มโสนพุทธศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ตู้ธรรมสงบจิตใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

MORE DETAILS
view detail

พวงมาลัยพระกรวิจิตร (Garland Phra Kornvichit)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
56 page(s) 667 record(s)