รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
3 page(s) 35 record(s)
view detail

งานปั้นจากเศษใบไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ถนิมพิมพาภรณ์ ถิ่นล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

หน้ากากอนามัยลายอาข่า (The Creation of Akha Patterns Mask)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ชุดเดรสทอมือประยุกต์ ชนเผ่าปกากะญอของเมืองลำพูน Applied hand woven dress, Pga K’nyau of Lamphun

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ที่เเขวนมงคลจากเหล็กน้ำพี้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าHand made by RPWC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้สานอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เสื้อจากผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าผ้าทอพิมพ์ลาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เศษผ้าซิ่นล้านนาสู่กระเป๋าอันล้ำค่า สุวรรณมณิรัตน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
3 page(s) 35 record(s)