รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ชื่อสถานศึกษา *พสอง* ->ปี 2563->ภาคเหนือ
2 page(s) 16 record(s)
view detail

เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนในฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประคบร้อนสมุนไพรไออุ่นรัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ฝึกปฏิกิริยาตอบสนอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตีเส้นสนามพลังงานแสงอาทิตย์ V.2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยลากถังแก๊ส LPG

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ดินชีวภาพแลคโตคอฟฟี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเหลือรถติดหล่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพยุงผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์พ่นแอลกอฮอล์ (Covid-19)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบ พลังงานทางเลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศ อันดับ 5

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มรอบความเร็วเครื่องยนต์งานบริการปรับแต่งเครื่องยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
2 page(s) 16 record(s)