รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2560->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
2 page(s) 24 record(s)
view detail

Application ติดตามและตรวจสอบนักเรียน-นักศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่น Oil Service

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบติดตามผู้เรียนตามตาราง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ระบบการแจ้งเตือนการเติมน้ำกระติกน้ำร้อนผ่านระบบไลน์แอพพลิเคชั่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

robot

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

สติ๊กเกอร์ไลน์ TIC 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์ระบบจัดการหอพัก N&N Apartment

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างโมเดลกระดาษ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่น ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาเกม The Tower

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

พณิชยการเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

Application แบบทดสอบ V-Net

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
2 page(s) 24 record(s)