ประชุมครูที่ปรึกษา ภาคเหนือสถานที่เทคนิคลำพูน

วันที่ 1 ธ.ค. 2559