''Tidal House'' บ้านลอยน้ำปกป้องสิ่งแวดล้อมพลังแสงอาทิตย์

"Tidal House" บ้านลอยน้ำปกป้องสิ่งแวดล้อมพลังแสงอาทิตย์
บ้านแห่งอนาคตถือเป็นคำตอบที่เหมาะสมอย่างที่สุด ในโจทย์ซึ่งจะต้องต่อสู้กับปัญหาความวุ่นวายว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก โดยขณะนี้บริษัท Terry & Terry ผู้รับออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมได้เกิดแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ "Tidal House"

โดย Energy Saving วันที่ 24 มิถุนายน 2559


กลับ