ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

วันที่ 18 ต.ค. 2559

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) และระดับภาค ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


กลับ