ข่าวการลงทะเบียน

วันที่ 9 พ.ย. 2559

ขอให้ครู นักเรียน นักศึกษาที่ทำสิ่งประดิษฐ์ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในปีนี้การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จะรับเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานในระบบออนไลน์เท่านั้น
มีปัญหาการใช้ในระยะนี้ ส่งอีเมล์มาที่ praphask@gmail.com


กลับ