ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ประสานงาน อศจ.

วันที่ 15 พ.ย. 2559

อศจ. สามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนและลงทะเบียน ได้ที่
http://thaiinvention.net/province/

ระบบลงทะเบียนให้ อศจ. ละอีเมล์เท่านั้น โดยถือว่าอีเมล์นั้น เป็น Admin ในระดับ อศจ. และสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้เอง หลังจาก login เข้าระบบแล้ว ในกรณีที่ท่านพบว่า อศจ ของท่านมีการลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ขอรหัสผ่านดังนี้
1. ไปที่ http://thaiinvention.net/invention/
2. เลือกเมนู ลืมรหัส และป้อนอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับส่วนกลาง ระบบจะส่งรหัสกลับไปให้ด้วยอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้

เมื่่อได้รหัสแล้ว ไม่ว่าจะลงทะเบียนเองหรือทางส่วนกลางดำเนินการให้ ให้ท่าน login ที่
http://thaiinvention.net/invention/
โดยใช้อีเมล์และรหัสที่ได้ลงทะเบียนไว้

คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอรหัส
หรือ
Download คู่มือ


กลับ