ประกาศ สำหรับเจ้าของผลงานที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยัง Activate

วันที่ 19 พ.ย. 2559

ประกาศ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ Activate เพื่อเข้าใช้งาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ขอให้ท่านแจ้งยืนยันเพื่อขอใช้งานไปยัง info@bibuasoftware.com ภายในวันที่ 25 พ.ย. 59 นี้ ไม่เช่นนั้น ระบบจะลบรายชื่อทั้งหมดที่ลงทะเบียนมาแล้วและไม่มีการเข้า Activate ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Admin Thaiinvention


กลับ