ค้นข้อมูล
10 page(s) 151 record(s)
view detail

อุปกรณ์ตัดไม่ตก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยคนหูหนวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว(กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดผัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน) ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปักดำต้นกล้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

บะหมี่ข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ควิค ฟิลเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ม้ากระดกเด็กเล่น ผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

คลุมไตรลูกปัดมโนราห์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
10 page(s) 151 record(s)