2073 page(s) 24866 record(s)
view detail

ชุดรับแขกจากแกนไวนิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ถักทอรัก ราชินีในผืนผ้าจากขุนเขา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ศิลปะผ้าพื้นเมือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

คุกกี้ถั่วดาวอินคาไขมันต่ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชางาขี้ม้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชาสมุนไพรเพชรสังฆาต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ประกอบวีลแชร์ธรรมดาให้เป็นวีลแชร์ไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

รถจักรยาน 3 ล้อเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 2)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

กรวยจราจรพูดได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุงพลังงานไฟฟ้า D.C.12 V.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

หมวกว่ายน้ำเตือนภัยก่อนเด็กจมน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
2073 page(s) 24866 record(s)