view detail

เครื่องทำลายกระจกรถยนต์ ในกรณีรถยนต์ตกน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กขณะทำหัตถการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อคแก้หลับบังคับใส่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ชูชีพพยุงตัวบังคับด้วยวิทยุ 2.4GHz

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฉีดน้ำหยอดเหรียญ V2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

Tiger Herbal Tea ชาใบบัวบก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม ver.2013

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปั๊มน้ำสูญญากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

รถพ่นปุ๋ยสวนยางพารา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

หม้อจ่ายไฟฟ้าแอนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS