view detail

จักรยานกวาดขยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

จักรยานซักผ้าพาเพลิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

จักรยานปั่นไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะรีดผ้าผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ถังขยะสมาร์ท (Smart Trash)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ''การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ'' ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ปืนยิงซิลิโคนไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวมวล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ไฟฉุกเฉินเมื่อน้ำท่วม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

รองเท้าปีนเสาไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

เรือปั่นเก็บขยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ล่องเรือรักโลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS