view detail

แท่นสว่านเจาะแบบสามแกน x y z

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องถูพื้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

การเรียกใช้สื่อนิทานอีสป ด้วยโปรแกรมXRen QR Code

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

คอนกรีตพิมพ์ลาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

พัดลมไอเย็น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

สื่อการสอน e-leaning ด้วยโปรแกรม joomla 2.5

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

อิฐรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดัดท่อร้อยสายไฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยผักตบชวา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ''การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ'' ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเหลาตอกไม้ไผ่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดป้องกันอุบัติเหตุจากสัญญาณไฟเลี้ยวจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตอบแทนจากการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระป๋องเครื่องดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ''การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ'' ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS