view detail

ซาลาเปาแฟนซีจากมันเทศสีม่วง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

คีมถ่างถอดประกอบผ้าเบรกแบบดรัม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

แคมป์มิเตอร์แบบต่อด้าม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นหน่อไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์โลหะเทียม “นัทหัตถศิลป์”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ “แค่ขยับก็ดับไฟ”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์อบสีโป๊วแบบอินฟาเรด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขึ้นรูปกระถางต้นไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตะบันน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS