1598 page(s) 19168 record(s)
view detail

ชุดควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำสำหรับภาคเกษตรกรรมแบบอัตโนมัติด้วยระบบโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและระดับน้ำในนาข้าวด้วยวิธีการปลูกข้าวแบบแกล้งข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฉายแสงยูวี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดไม่ตก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า (แคร์ฟุต Care Foot)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดอิฐมวลเบา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคตราด

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์จับขวดหยอดน้ำกรด ทำยางก้อนถ้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จังหวัดตราด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยคนหูหนวก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

จังหวัดตาก

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เรือสะเทินน้ำสะเทินบก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เปลือกส้มโอแปรรูปรสบ๊วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มระดับออกชิเจนในน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
1598 page(s) 19168 record(s)