2073 page(s) 24869 record(s)
view detail

เตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดเตาเผาชีวมวลผลิตไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการผลิตและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ Direct Drive

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยอิทรีย์อัดเม็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

น้ำต้มข้าวขัดเงายางรถ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE.CRF

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดแผ่นชิมเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์พลังงานกล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องซิลฝาขวดด้วยความร้อนแบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องถอดประกอบคอยล์สปริงโช้คอัพรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตีเส้นจราจร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
2073 page(s) 24869 record(s)