view detail

เครื่องกวนสีโป๊ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยกรอกน้ำดื่ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS