view detail

แพขนของ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นขึ้นลงบันไดติดเบรก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ล็อคลัอปลอดภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กะเทาะเปลือกในของถั่วลิสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ลิฟท์ยกอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ขาตั้งเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ด้ามต่อยิงหมุดย้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดน๊อตหัวชำรุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์วัดความชื้น (Robot Beetle)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์วัดความชื้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หั่นแตงกวาทันใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขูดมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS