1598 page(s) 19168 record(s)
view detail

Song Safety Helmet System

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

บายศรีพรหมตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อคพูดได้ (Helmet talk)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เก็บผ้าอนามัยในชักโครก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

Speed White ใบบัวบก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

ไม้เท้าช่วยชีวิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

รถดำนา บังคับวิทยุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ทุ่นเตือนอุทกภัยผ่าน sms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง

MORE DETAILS
view detail

รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รัดสายเคเบิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดเปลือกไข่นกกระทา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

เตียงกายภาพบำบัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
1598 page(s) 19168 record(s)