2073 page(s) 24867 record(s)
view detail

หัตถศิลป์หัวโขนจากกล่องนม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ดำนาแบบมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดำนาแบบถาดเพาะต้นกล้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

น้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมแปะก๊วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เต้าฮวยฟ็อกเทล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

น้ำว่านหางจระเข้ผสมโกจิเบอร์รี่สกัดเข้มข้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยบริหารข้อเข่า (Knee Aid)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนา รถฝึกเดิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศแบบเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

ชุดป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ตัดหญ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผสมปุ๋ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

Touch Cool

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
2073 page(s) 24867 record(s)