1598 page(s) 19168 record(s)
view detail

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยในการดำนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ยกกระถางดอกไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ผงสมุนไพรโรยข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ตุงเส้นฝ้ายล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รีน้ำแร่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีน้ำแร่สูตรตะไคร้มะนาว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีน้ำแร่ไส้มันม่วง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศ อันดับ 2, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

Mobile ICD with walker

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

จังหวัดลำพูน

MORE DETAILS
view detail

ผ้าคลุมล้อถูกใจ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์ V4

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
1598 page(s) 19168 record(s)