3108 page(s) 37285 record(s)
view detail

ชุดลุกนั่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับกลิ่นอโรมา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จังหวัดยะลา

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขน “เกมตะลุยมหาสมบัติ The Land of Treasure”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดเครื่องประดับนาคาร่วมสมัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

แจกันหัตถ์ศิลป์ลายทอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
3108 page(s) 37285 record(s)