2388 page(s) 28651 record(s)
view detail

เครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อบำบัดเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

โถปัสสาวะตรวจสุขภาพชาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

หม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิคร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่่องผลิตไฟฟ้าพลังงานจากวงล้อลูกตุ้มน้ำหนักร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนบนผิวน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ระบบตรวจข้อสอบ Flubaroo ออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

กระติบข้าว 3 in 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

Helmet Security

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

พัดลมไฮบริด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

ลดโลกร้อน200%

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

สหวิทย์บริหารธุรกิจ

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดกระแทกถ่านแท่ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
2388 page(s) 28651 record(s)