3432 page(s) 41177 record(s)
view detail

น้ำพริกถิ่นอีสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

แท่นขุดหลุม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วเมล็ดพืชผลการเกษตรแบบปรับควบคุมอุณหภูมิความร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

ขาตั้งรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ Bangna Air

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดการฐานข้อมูล บริษัท ลูกชิ้นหมูรสเด็ด จำกัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

Kung Ja

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

The Database Management System of the Plant Genetic Conservation

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ยิ้มแย้ม (ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนการรดน้ำสำหรับไม้ประดับภายในอาคาร)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเลย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการปิด-เปิดไฟฟ้า ผ่านระบบ IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

น้ำมันมะกรูดสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

จังหวัดเลย

MORE DETAILS
3432 page(s) 41177 record(s)