2388 page(s) 28651 record(s)
view detail

ระบบควบคุมการการใช้พลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยการอาชีพมหาราชโดยใช้ internet of Things: IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตไฟฟ้าระบบ Flywheel

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เกี่ยวข้าวนาน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารผ่านมือถือ (Mobile Phone)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดผลิตไฟฟ้าแบบอัดอากาศ(Compressed Air Energy Storage)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

BTec. Electric Truck

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

Ashes cleaner

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

จังหวัดพิษณุโลก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับสร้างสรรค์จากวัสดุผสม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
2388 page(s) 28651 record(s)