view detail

พานพุ่มศิลปะงานใบตองจากกระดาษใยสับปะรด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดูดเศษโลหะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ''การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ'' ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

แป้งก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป (สูตรแป้งเผือก)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เตือนไฟรั่วเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโครงโลหะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

ถั่วเน่าแผ่นป่นปรุงรสตราหวานหลี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มน้ำประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยท่อเพิ่มแรงดันระบบอัดอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาแอพพลิเคชัน IVEC บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เตาเผาขยะระบบพลาสม่ารักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ''การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ'' ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปีนเสาไฟฟ้า 360 องศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

ชุดเตือนเบรกรถยนต์แตก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ผ่าเม็ดกระบก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

MORE DETAILS