view detail

ไส้กรอกไรซ์เบอร์รี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เต้าฮวยกระท้อนลอยแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

กระหรี่ปั๊บกล้วยน้ำว้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกพันธุ์ข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดดินใส่กระถางกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

ตะกร้อ Safe Fruits

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กักเก็บน้ำสำหรับปลูกพืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าจากขวดพลาสติก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟประดิษฐ์จากเยื่อไหม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากขวดแก้ว AllLight 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS