view detail

บังแดดรถยนต์ลดอุณหภูมิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

กระติบต้นคล้านึ่งข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

ฟิ๊กเจอร์ตัดเหล็กปรับองศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์คีบแบบลากจูง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

ข้าวฮางผงชงสำเร็จเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือตรวจรอยรั่วระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฝึกพัตกอล์ฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

รองเท้าส่องสว่าง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อักอุปกรณ์จัดระเบียบด้าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจักตอกต้นคล้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์จัดระเบียบด้าย(อัก)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

MORE DETAILS
view detail

นาฬิกาไฮเทค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS