view detail

สัญญาณไฟบอกระดับน้ำท่วมพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(ATEC1)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสาวไหมกึ่งอัตโนมัติ “ไม้แดง 01”

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ปลาร้าไฮโซ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน แบบชุดคอยล์ร้อนระบายความร้อนด้วยน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แทงเม็ดกระเจี๊ยบแดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เรือตรวจสอบน้ำเสียและไฟรั่ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

ฝาขวดมหัศจรรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

หมอนรองข้อมือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ทำขนมเบื้อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS