view detail

เครื่องดูดท่อระบายน้ำทิ้งระบบสูญญากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

แม่แรงไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหั่นต้นกล้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผ่าหมากขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหมักปลาทอดขมิ้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ผงน้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

น้ำจิ้มระกำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

น้ำหมักเนื้อสัตว์จากจันทน์เทศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ซอสกะปิ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

สร้อยคอสองกษัตริย์ประดับนิลและเพชร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS