view detail

อุปกรณ์ช่วยถอด ประกอบใบตัดหญ้าพร้อมเก็บ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดสุดประหยัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดเข็มฉีดยา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ผ่าแอปเปิล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

ชุดรักษาความปลอดภัยในบ้านโดยโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ชั้นอเนกประสงค์ (Magic Box)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะนำเสนอเคลื่อนที่อเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะเก้าอี้จากเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ชุดสาธิตระบบดับเพลิงในรถยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบ้านผ่านมือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ตู้ไฟSlim Light

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS