view detail

เครื่องพันขดลวดอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างหัวฉีด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ตู้ขายสมุดแบบหยอดเหรียญ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

COCONUT OIL

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดข้าวตัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นยาระบบลากล้อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

กลอยแผ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอย เวอร์ชั่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกหัวหอมแดง(Onion Glove Machine)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

ยำข้าวกล้องสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

ก้อนพลังงานรักษ์โลก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกลึงไม้ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบใช้เท้าเหยียบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS