view detail

ชุดไวฟายเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์วัดความดันชีพจรร่างกายพนักงานขับรถขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ (Logistics )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่นตรวจสอบผลการเรียนบนปฏิบัติการ Android

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แยกเศษอาหารและไขมันออกจากน้ำทิ้งสำหรับครัวเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นดูดเศษโลหะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อค SAFETY

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเขย่าลูกปูน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ชุดเกียร์ถอยหลังรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบเสื้อสกรีนพลังงานลมร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากไม้ไอศครีม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

น้ำมันสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากขวดแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS