view detail

เครื่องชาร์จไฟฉุกเฉินจากถังปั่นไม้ม็อบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

หม้อหุงข้าวสัญจร (Voyage rice cooker)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเคลือบกระดาษด้วยพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ชุดสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสัญญาณรั่วไหลจากเตาไมโครเวฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

ชุดล้างแอร์2in1แบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

ชุดระบายอากาศหน้ากากเชื่อมไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เตาแก๊สประหยัดพลังงานระบบเสริมออกซิเจน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแลกเปลี่ยน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

ลมแอร์ ชาร์ตพลังงานไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดน่าน

MORE DETAILS
view detail

ชุดผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS