3108 page(s) 37285 record(s)
view detail

อุปกรณ์ หยิบ ตัด อเนกประสงค์ (Multi purpose Scissors)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

จังหวัดกระบี่

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

มีดกรีดยางตัดไม่หัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

หมวกกันน็อคบูลทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์หว่านปุ๋ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

Safe for Start

ประเภท องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

Smart Helmet

ประเภท องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

MORE DETAILS
3108 page(s) 37285 record(s)