2559 page(s) 30708 record(s)
view detail

อุปกรณ์กำจัดควันธูปด้วยละอองน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

Magic Switch

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมระบบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมแปลงเกษตรอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ผ้าปักลายม้งมหัศจรรย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจักสานกระดาษสาไล่ยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ชุดตุ๊กตาชนเผ่าม้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม 5 สหาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์ชงดื่มหนานเฉาเหว่ย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

โจ๊กข้าวก่ำกึ่งสำเร็จรูปเสริมคุณประโยชน์ด้วยกากถั่วเหลือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

จังหวัดพะเยา

MORE DETAILS
2559 page(s) 30708 record(s)