view detail

อุปกรณ์ตั้งศูนย์แผ่นครัตช์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

เกจวัดแรงดันหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปลอกลัดแหวนลูกสูบเครื่องยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

หัวแร้งบัดกรีประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เปลี่ยนบูชพัดลม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

สบู่น้ำผึ้งบัวบก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

ไข่เค็มสมุนไพรฝาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

พัดลมอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ถุงมือนำทางคนตาบอด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกเปลือกหอมแดง (แบบใช้น้ำช่วยขณะปอก)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกเปลือกหอมแดง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS